بسم الله الرحمن الرحیم

نکته مهم ثبت نام

ثبت نام کنندگان گرامی لطفا هنگام ثبت مقادیر عددی مانند شماره ملی و شماره فیش و... کیبورد خود را درحالت انگلیسی قرار بدهید.
1402/11/02

نکات مهم ثبت نام

معتکف گرامی رسید پرداختی و یا تصویر انتقال وجه را نزد خود نگه داری نمایید.
1402/10/26

نکات مهم ثبت نام

معتکف گرامی چنانچه ظرف مدت 12 ساعت واریز شما انجام نشود از لیست ثبت نام حذف خواهید شد.
1402/10/26

نکات مهم ثبت نام

در هنگام ثبت نام با موبایل تصویر گوشی را در حالت افقی قرار دهید.
1402/10/26